Polityka Prywatności

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są… to pliki umożliwiają…ce przechowywanie informacji lub uzyskanie dostę™pu do informacji już wcześ›niej zachowanej w urządzeniu koń„cowym Użytkownika. Ciasteczka najcz궙ciej zawierają… nazwę strony internetowej, z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.

Wykorzystanie ciasteczek

Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są… między innymi do zapamię™tywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeń„stwa oraz prawidł‚owego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują… danych osobowych.

Wyłączenie ciasteczek

Przeglądarka internetowa domyś›lnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urzą…dzeniu koń„cowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą… dokonać‡ w każdym czasie zmiany ustawień„ dotyczą…cych ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć‡: automatycznej blokady obsł‚ugi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są… opisy jak dokonać zmiany).
Włą…czenie blokady obsł‚ugi plików cookie może spowodować‡ utrudnienia w korzystaniu z serwisu

Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień ciasteczek: